คำถามที่พบบ่อย ๆ FAQs | Keep It self storage | ที่เก็บของให้เช่าจากญี่ปุ่น 
Top
คำถามที่พบบ่อย

1.ชำระเงินด้วยบัตร Visa,Master card
2.ชำระเงินด้วยการโอนเงินมาที่

Kasikorn Bank , Branch : Sukhumvit 33 ( Bangkapi ) Saving Account,
Account name : CRE ( Thailand ) Co . , Ltd .
Account number : 037 - 3 - 77528 - 2

3.ชำระเงินผ่านPrompt pay QR Code

วิธีการชำระเงิน

4.ชำระรายเดือน Direct Debit (เฉพาะลูกค้าที่เช่าตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)
  ธนาคารที่รองรับ Kasikorn Bank, Bangkok Bank, Krungsri Bank

5.ชำระผ่าน PayPal

สำหรับบุคคล
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/Passport/ใบขับขี่
2.สำเนาหน้าสุมดบัญชีธนาคาร

สำหรับนิติบุคคล
1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
2.สำเนาพาสปอตหรือบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

1.เลือกห้องที่ต้องการใช้

2.ตกลงทำสัญญา

3.ชำระเงิน

4.นำของเข้าเก็บห้องเก็บของได้

สามารถติดตามข่าวสารได้จากทางเว็บไซด์หรือ
Facebook : https://www.facebook.com/keepitth/

ลูกค้าสามารถเช่าได้อย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป